Lottaperinnettä tänään

Suosittu kokoontumispaikkamme Jyväskylän keskustassa, Vanha Pappila. Os. Vapaudenkatu 26.
Julkaisuumme Mukana lottatoiminnassa (2014) toim. Terttu Matsinen on kerätty 128 lottana tai lottatyttönä toimineen naisen tarinat. Teoksessa on runsaasti kuvia haastateltujen henkilöitten kotialbumeista.
Arjen turvallisuus-kurssin kouluttajina oli Merja Vihanto ja Panu Moilanen MPK:sta. Kurssin sisältö noudatti Naisten Valmiusliiton mallia ja toteutettiin Suomen Lottaperinneliiton tuella.
Koti- ja katuturvallisuus puhuttivat kahvitauon aikana. Kysymyksiä riitti!

KESKI-SUOMEN LOTTAPERINNEYHDISTYS RY

Keski-Suomen Lottaperinneyhdistys perustettiin 13.2.2003. Yhdistys kuuluu Suomen Lottaperinneliittoon (perustettu 1992).

Yhdistys keskittyy huolehtimaan lotta- ja pikkulottajäsentensä hyvinvoinnista ja henkisestä vireydestä

 • - järjestämällä jäsenilleen virkistystilaisuuksia ja ystävätoimintaa joka kuukausi
 • - jalkautumalla lähikuntiin retkien ja kulttuurin merkeissä
 • - huolehtimalla lottajäsentensä pääsystä Lotta Svärd Säätiön tuella järjestettävään kuntoutukseen

Yhdistyksen merkittävin perinnetehtävä on ollut vuosina 2008-2014 lottien ja pikkulottien tarinoiden keruu kirjaksi Mukana lottatoiminnassa (toim. Terttu Matsinen). Se ilmestyi syksyllä 2014.

 • 128 lotan ja pikkulotan tarinaa.
 • Aineistonkeruu alkoi vuonna 2008.
 • Pääosin haastatteluin kerätty aineisto kirjoitettiin yksilöllisiksi kertomuksiksi.
 • Kertomusten keruu jatkuu edelleen.

Haasteet toiminnalle:

 • uusien toimintamuotojen löytäminen perinnetyölle
 • yhteistyö koulujen kanssa
 • lottien tarinat nuorison eläväksi kokemukseksi
 • yhteistyö muiden perinneyhdistysten kanssa, kuten esim. Sotilaspoikien Perinnekillan kanssa
 • Jäsenrekrytointi

Yli 90-vuotiaat lotat, pikkulotat ja kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksusta. Monet lottajäsenistämme ovat aktiivisia myös sotiemme veteraanien paikallisjärjestöissä.

Lottaperinneliitossa tapahtunutta

Kajaanissa pidettäväksi tarkoitettu liittokokous peruutettiin koronatilanteen vuoksi. Sen sijaan tämän vuoden liittokokous pidettiin typistetyssä muodossa sunnuntaina 4.10.2020 Lahdessa. Piirikokoukseen oli koronatilanteen vuoksi kutsuttu vain yksi edustaja kustakin 29 yhdistyksestä. Paikalla oli edustajat 13 yhdistyksestä. Edessä on mielenkiintoinen vuosi 2021 Lotta Svärd100 -tilaisuuksien järjestämisessä yhteistyössä Lotta Svärd Säätiön ja Lottamuseon kanssa.

AJANKOHTAISTA YHDISTYKSESSÄ   Päivitetty 20.10.2020 MF

Arjen turvallisuus -kurssi järjestettiin turvaohjeita noudattaen ma 12.10. 2020 Vanhassa Pappilassa klo 13-16. Yhdistyksen jäseniä osallistui 15 henkilöä.. Kouluttajana oli Merja Vihanto ja Panu Moilanen MPK:sta. Katso kuvasatoa!

Seuraava jäsentilaisuus on 9.11.Vanhassa Pappilassa. Noudatetaan viranomaisten ohjeita, noudatetaan turvavälejä, pidetään kasvomaskia, pestään käsiä ja pysytään terveinä!

 

 

 

Lokakuu 2020

Viikko 44

  Ei tapahtumia
  Lokakuu 2020
  40 1 2 3 4
  41 5 6 7 8 9 10 11
  42 12 13 14 15 16 17 18
  43 19 20 21 22 23 24 25
  44 26 27 28 29 30 31

  Lottavarusteita Rovaniemen Arcticumin Lapin sota näyttelyssä.

  Olemme Suomen Lottaperinneliitto ry'n jäsenjärjestö.
  Lue liiton puheenjohtajan viesti.

  Lotta Svärd säätiö.

  Tietoa Suojeluskuntien ja Lotta Svärd järjestön toiminnasta.

  Lottamuseon verkkokauppa Tuusulassa.


  Jyväskylän suojeluskunnan käsivarsinauha
  Korpilahden Särkijoen lotat, pikkulotat ja suojeluskuntalaiset yhteiskuvassa 1935 (kuva Kyllikki Pietilän kotialbumi).

  LOTTATOIMINNAN LYHYT HISTORIA JYVÄSKYLÄN SEUDULLA

  Lähde: Minkkinen, T. (1978) Lotta Svärd-järjestön Jyväskylän piirin ja Sisä-Suomen piirin historia. Pro gradu, Jyväskylän yliopisto.

  Lotta Svärd Jyväskylän piiri irrottautui omasta suojeluskunnastaan jo 1924. Vuonna 1933 jäseniä oli noin 3600, ja 1938 ylitettiin 5000 jäsenen raja. Joulukuussa 1939 muodostettiin Keuruun alaosasto ja 1.9.1940 Lotta Svärd järjestön Sisä-Suomen piiri.

  Vuodesta 1924 lähtien oli Jyväskylän piirillä mahdollisuus osallistua keskusjohtokunnan kursseille. Ensimmäiset piirikurssit Jyväskylässä järjestettiinkin jo 1925. Keskusjohtokunnan ohjauksella järjestettyjä paikallisosastojen iltakursseja pidettiin Jyväskylässä säännöllisesti vuodesta 1935 lähtien. Tosin Jyväskylän paikallisosasto koulutti lottiaan myös omilla iltakursseillaan ainakin parina vuonna. Kaikkiaan osallistui piirin lotista 121 keskusjohtokunnan järjestämään koulutukseen.

  Ensimmäinen Jyväskylän piirin tyttöosasto perustettiin vuonna 1931 Laukaan Vihtavuoreen. Vaikeutena tyttötyön toteuttamiselle nähtiin johtajakysymys, lähinnä maaseudulla. Ei haluttu myöskään kilpailla partiojärjestön kanssa, jonka toimintaa oli erityisesti kaupunkioloissa. Pikkulotilla oli myös lottapuku. Useimmiten tytöt hankkivat sen itse. Varattomimmille paikallisosasto saattoi hankkia puvun, jolloin se tavallisesti myös oli paikallisosaston omaisuutta.

  Tyttötyön ylin johto oli järjestön keskusjohtokunnalla. Ilmeisesti vuodesta 1935 lähtien piirillä oli oma tyttötyönjohtaja. Vuonna 1938 alkoi ilmestyä Pikkulotta-lehti, josta tytöt erityisesti seurasivat pikkulottien kummilapsen Aune Orvokin vaiheita.

  Talvisotaan mennessä Jyväskylän piirikursseilla oli koulutettu 575 lottaa, jonka lisäksi iltakursseilla opiskeli 1422 lottaa.