Lottaperinnettä tänään

Suosittu kokoontumispaikkamme Jyväskylän keskustassa, Vanha Pappila. Os. Vapaudenkatu 26.
Julkaisuumme Mukana lottatoiminnassa (2014) toim. Terttu Matsinen on kerätty 128 lottana tai lottatyttönä toimineen naisen tarinat. Teoksessa on runsaasti kuvia haastateltujen henkilöitten kotialbumeista.
Lottaperinneliiton puheenjohtajaksi valittu Pia Lindell ja väistyvä puheenjohtaja Kaija Vesala Naisten Valmiusliiton onniteltavana.
Metsän antimia riittää nyt!

KESKI-SUOMEN LOTTAPERINNEYHDISTYS RY

Keski-Suomen Lottaperinneyhdistys perustettiin 13.2.2003. Yhdistys kuuluu Suomen Lottaperinneliittoon (perustettu 1992).

Yhdistys keskittyy huolehtimaan lotta- ja pikkulottajäsentensä hyvinvoinnista ja henkisestä vireydestä

 • - järjestämällä jäsenilleen virkistystilaisuuksia ja ystävätoimintaa joka kuukausi
 • - jalkautumalla lähikuntiin retkien ja kulttuurin merkeissä
 • - huolehtimalla lottajäsentensä pääsystä Lotta Svärd Säätiön tuella järjestettävään kuntoutukseen

Yhdistyksen merkittävin perinnetehtävä on ollut vuosina 2008-2014 lottien ja pikkulottien tarinoiden keruu kirjaksi Mukana lottatoiminnassa (toim. Terttu Matsinen). Se ilmestyi syksyllä 2014.

 • 128 lotan ja pikkulotan tarinaa.
 • Aineistonkeruu alkoi vuonna 2008.
 • Pääosin haastatteluin kerätty aineisto kirjoitettiin yksilöllisiksi kertomuksiksi.
 • Kertomusten keruu jatkuu edelleen.

Haasteet toiminnalle:

 • uusien toimintamuotojen löytäminen perinnetyölle
 • yhteistyö koulujen kanssa
 • lottien tarinat nuorison eläväksi kokemukseksi
 • yhteistyö muiden perinneyhdistysten kanssa, kuten esim. Sotilaspoikien Perinnekillan kanssa
 • Jäsenrekrytointi

Yli 90-vuotiaat lotat, pikkulotat ja kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksusta. Monet lottajäsenistämme ovat aktiivisia myös sotiemme veteraanien paikallisjärjestöissä.

Lottaperinneliitossa tapahtuu

Väistyvän puheenjohtajan Kaija Vesalan tilalle liittokokouksessa valittu FM, res.kapt. Pia Lindell Turusta aloitti liiton uutena puheenjohtajana tammikuussa 2020.

Liiton neuvottelupäivien (18.1.2020) yhteydessä pidettiin liiton uuden hallituksen järjestäytymiskokous. 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Maija Fredrikson Keski-Suomen Lottaperinneyhdistyksestä ja 2. varapuheenjohtajaksi Marjatta Nykänen Kouvolan Lottaperinneyhdistyksestä.

AJANKOHTAISTA YHDISTYKSESSÄ   Päivitetty 3.8.2020 MF

SYKSYN 2020 OHJELMA on valmistumassa, ja siitä tiedotetaan jäsenkirjeessä 3/2020.

HUOM! Retki Mikkeliin yhdessä K-S Sotilaspoikien Perinnekillan kanssa toteutetaan jo 29.8.2020 turvaohjeita noudattaen. Tarkemmat tiedot jäsenkirjeessä.

Henkisen ja fyysisen vireyden kurssi järjestetään lotille ja pikkulotille Lotta Svärd Säätiön tuella Runnin kylpylässä 22.9.-24.9.2020.Kurssin vetäjäksi  on lupautunut jälleen Pirkko Nousiainen.

Arjen turvallisuus -kurssi järjestetään KORONATILANTEEN NIIN SALLIESSA ma 12.10. 2020. Kouluttajana Merja Vihanto.

Syksyn 2020 muut tapahtumat jäsenkirjeessä ja oheisessa ohjelmakalenterissa.

Koronaepidemian vuoksi keväällä peruutetun Ilmavoimien Soittokunnan konsertti rintamaveteraanien hyväksi tullaan järjestämään ENSI VUONNA torstaina 22.4.2021. 

 

 

 

Elokuu 2020

Viikko 33

  Ei tapahtumia
  Elokuu 2020
  31 1 2
  32 3 4 5 6 7 8 9
  33 10 11 12 13 14 15 16
  34 17 18 19 20 21 22 23
  35 24 25 26 27 28 29 30
  36 31

  Lottavarusteita Rovaniemen Arcticumin Lapin sota näyttelyssä.

  Olemme Suomen Lottaperinneliitto ry'n jäsenjärjestö.
  Lue liiton puheenjohtajan viesti.

  Lotta Svärd säätiö.

  Tietoa Suojeluskuntien ja Lotta Svärd järjestön toiminnasta.

  Lottamuseon verkkokauppa Tuusulassa.


  Jyväskylän suojeluskunnan käsivarsinauha
  Korpilahden Särkijoen lotat, pikkulotat ja suojeluskuntalaiset yhteiskuvassa 1935 (kuva Kyllikki Pietilän kotialbumi).

  LOTTATOIMINNAN LYHYT HISTORIA JYVÄSKYLÄN SEUDULLA

  Lähde: Minkkinen, T. (1978) Lotta Svärd-järjestön Jyväskylän piirin ja Sisä-Suomen piirin historia. Pro gradu, Jyväskylän yliopisto.

  Lotta Svärd Jyväskylän piiri irrottautui omasta suojeluskunnastaan jo 1924. Vuonna 1933 jäseniä oli noin 3600, ja 1938 ylitettiin 5000 jäsenen raja. Joulukuussa 1939 muodostettiin Keuruun alaosasto ja 1.9.1940 Lotta Svärd järjestön Sisä-Suomen piiri.

  Vuodesta 1924 lähtien oli Jyväskylän piirillä mahdollisuus osallistua keskusjohtokunnan kursseille. Ensimmäiset piirikurssit Jyväskylässä järjestettiinkin jo 1925. Keskusjohtokunnan ohjauksella järjestettyjä paikallisosastojen iltakursseja pidettiin Jyväskylässä säännöllisesti vuodesta 1935 lähtien. Tosin Jyväskylän paikallisosasto koulutti lottiaan myös omilla iltakursseillaan ainakin parina vuonna. Kaikkiaan osallistui piirin lotista 121 keskusjohtokunnan järjestämään koulutukseen.

  Ensimmäinen Jyväskylän piirin tyttöosasto perustettiin vuonna 1931 Laukaan Vihtavuoreen. Vaikeutena tyttötyön toteuttamiselle nähtiin johtajakysymys, lähinnä maaseudulla. Ei haluttu myöskään kilpailla partiojärjestön kanssa, jonka toimintaa oli erityisesti kaupunkioloissa. Pikkulotilla oli myös lottapuku. Useimmiten tytöt hankkivat sen itse. Varattomimmille paikallisosasto saattoi hankkia puvun, jolloin se tavallisesti myös oli paikallisosaston omaisuutta.

  Tyttötyön ylin johto oli järjestön keskusjohtokunnalla. Ilmeisesti vuodesta 1935 lähtien piirillä oli oma tyttötyönjohtaja. Vuonna 1938 alkoi ilmestyä Pikkulotta-lehti, josta tytöt erityisesti seurasivat pikkulottien kummilapsen Aune Orvokin vaiheita.

  Talvisotaan mennessä Jyväskylän piirikursseilla oli koulutettu 575 lottaa, jonka lisäksi iltakursseilla opiskeli 1422 lottaa.