Lottaperinnettä tänään

Julkaisuumme Mukana lottatoiminnassa (2014) toim. Terttu Matsinen on kerätty 128 lottana tai lottatyttönä toimineen naisen tarinat. Teoksessa on runsaasti kuvia haastateltujen henkilöitten kotialbumeista.
Puheenjohtajan käädyt ovat siirtyneet Pia Lindellin kaulaan. Kuvassa mukana myös Naisten Valmiusliiton puheenjohtaja Anne Holmlund.
Lotta Svärd Säätiön nimeämä Vuoden lotta 2019 Aila Salo mukana puheenjohtajien vaihtotilaisuudessa 10.1.2020.
Suosittu kokoontumispaikkamme Jyväskylän keskustassa, Vanha Pappila. Os. Vapaudenkatu 26.

KESKI-SUOMEN LOTTAPERINNEYHDISTYS RY

Keski-Suomen Lottaperinneyhdistys perustettiin 13.2.2003. Yhdistys kuuluu Suomen Lottaperinneliittoon (perustettu 1992).

Yhdistys keskittyy huolehtimaan lotta- ja pikkulottajäsentensä hyvinvoinnista ja henkisestä vireydestä

 • - järjestämällä jäsenilleen virkistystilaisuuksia ja ystävätoimintaa joka kuukausi
 • - jalkautumalla lähikuntiin retkien ja kulttuurin merkeissä
 • - huolehtimalla lottajäsentensä pääsystä Lotta Svärd Säätiön tuella järjestettävään kuntoutukseen

Yhdistyksen merkittävin perinnetehtävä on ollut vuosina 2008-2014 lottien ja pikkulottien tarinoiden keruu kirjaksi Mukana lottatoiminnassa (toim. Terttu Matsinen). Se ilmestyi syksyllä 2014.

 • 128 lotan ja pikkulotan tarinaa.
 • Aineistonkeruu alkoi vuonna 2008.
 • Pääosin haastatteluin kerätty aineisto kirjoitettiin yksilöllisiksi kertomuksiksi.
 • Kertomusten keruu jatkuu edelleen.

Haasteet toiminnalle:

 • uusien toimintamuotojen löytäminen perinnetyölle
 • yhteistyö koulujen kanssa
 • lottien tarinat nuorison eläväksi kokemukseksi
 • yhteistyö muiden perinneyhdistysten kanssa, kuten esim. Sotilaspoikien Perinnekillan kanssa
 • Jäsenrekrytointi: nyt perinnelotat iältään 70<

Yli 90-vuotiaat lotat, pikkulotat ja kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksusta. Monet lottajäsenistämme ovat aktiivisia myös sotiemme veteraanien paikallisjärjestöissä.

Lottaperinneliitossa tapahtuu

Väistyvän puheenjohtajan Kaija Vesalan tilalle liittokokouksessa valittu FM, res.kapt. Pia Lindell Turusta aloitti liiton uutena puheenjohtajana tammikuussa 2020. Puheenjohtajien vaihtotilaisuutta vietettiin kutsuvierasjuhlassa maanpuolustusjärjestöjen talossa Helsingin Döbelninkadulla 10.1.2020.

Liiton neuvottelupäivien (18.1.2020) yhteydessä pidettiin liiton uuden hallituksen järjestäytymiskokous. 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Maija Fredrikson Keski-Suomen Lottaperinneyhdistyksestä ja 2. varapuheenjohtajaksi Marjatta Nykänen Kouvolan Lottaperinneyhdistyksestä.

 

Yhdistyksemme jäsentilaisuudet ovat alkaneet ma 27.1.2020 klo 14:00 Wanhassa Pappilassa. Seuraava kokoontuminen on 24.2.2020 vuosikokouksen merkeissä Kauppalaisseuran tiloissa Väinönkadulla. Seuraa tapahtumakalenterin tarkempia tietoja!

Tervetuloa mukaan myös uudet jäsenet!

 

 

 

 

Helmikuu 2020

Viikko 08

  Ei tapahtumia
  Helmikuu 2020
  5 1 2
  6 3 4 5 6 7 8 9
  7 10 11 12 13 14 15 16
  8 17 18 19 20 21 22 23
  9 24 25 26 27 28 29

  Olemme Suomen Lottaperinneliitto ry'n jäsenjärjestö.
  Lue liiton puheenjohtajan viesti.

  Lotta Svärd säätiö.

  Tietoa Suojeluskuntien ja Lotta Svärd järjestön toiminnasta.

  Lottamuseon verkkokauppa Tuusulassa.


  Jyväskylän suojeluskunnan käsivarsinauha
  Korpilahden Särkijoen lotat, pikkulotat ja suojeluskuntalaiset yhteiskuvassa 1935 (kuva Kyllikki Pietilän kotialbumi).

  LOTTATOIMINNAN LYHYT HISTORIA JYVÄSKYLÄN SEUDULLA

  Lähde: Minkkinen, T. (1978) Lotta Svärd-järjestön Jyväskylän piirin ja Sisä-Suomen piirin historia. Pro gradu, Jyväskylän yliopisto.

  Lotta Svärd Jyväskylän piiri irrottautui omasta suojeluskunnastaan jo 1924. Vuonna 1933 jäseniä oli noin 3600, ja 1938 ylitettiin 5000 jäsenen raja. Joulukuussa 1939 muodostettiin Keuruun alaosasto ja 1.9.1940 Lotta Svärd järjestön Sisä-Suomen piiri.

  Vuodesta 1924 lähtien oli Jyväskylän piirillä mahdollisuus osallistua keskusjohtokunnan kursseille. Ensimmäiset piirikurssit Jyväskylässä järjestettiinkin jo 1925. Keskusjohtokunnan ohjauksella järjestettyjä paikallisosastojen iltakursseja pidettiin Jyväskylässä säännöllisesti vuodesta 1935 lähtien. Tosin Jyväskylän paikallisosasto koulutti lottiaan myös omilla iltakursseillaan ainakin parina vuonna. Kaikkiaan osallistui piirin lotista 121 keskusjohtokunnan järjestämään koulutukseen.

  Ensimmäinen Jyväskylän piirin tyttöosasto perustettiin vuonna 1931 Laukaan Vihtavuoreen. Vaikeutena tyttötyön toteuttamiselle nähtiin johtajakysymys, lähinnä maaseudulla. Ei haluttu myöskään kilpailla partiojärjestön kanssa, jonka toimintaa oli erityisesti kaupunkioloissa. Pikkulotilla oli myös lottapuku. Useimmiten tytöt hankkivat sen itse. Varattomimmille paikallisosasto saattoi hankkia puvun, jolloin se tavallisesti myös oli paikallisosaston omaisuutta.

  Tyttötyön ylin johto oli järjestön keskusjohtokunnalla. Ilmeisesti vuodesta 1935 lähtien piirillä oli oma tyttötyönjohtaja. Vuonna 1938 alkoi ilmestyä Pikkulotta-lehti, josta tytöt erityisesti seurasivat pikkulottien kummilapsen Aune Orvokin vaiheita.

  Talvisotaan mennessä Jyväskylän piirikursseilla oli koulutettu 575 lottaa, jonka lisäksi iltakursseilla opiskeli 1422 lottaa.